Igualtat de Gènere

Taller: Igualtat de gènere i lideratge femení: una meta a assolir

Objectius formatius del taller:

  • Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • Comprendre l’ODS d’igualtat de gènere i les seves metes específiques
  • Adquirir consciència de les dificultats per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris
  • Identificar les pràctiques que dificulten i les que afavoreixen l’assoliment de la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge

Inscriure'm al Taller

Professorat

Sra. Anna García

Becària Predoctoral Dret Mercantil

Dra. Núria Coch

Professora Lectora de Dret Romà

Dra. Núria Camps

Professora Titular de Dret Internacional Públic

Planificació de les Activitats

1a Sessió

10 de març de 2021
(Horari: 17:00-19:00 hores)

El professorat presenta els continguts del taller.

Enllaç a la Sessió

2a Sessió

7 d’abril de 2021
(Horari: 17:00-19:00 hores)

El professorat presenta els continguts del taller.

Enllaç a la Sessió

3a Sessió

26 de maig de 2021
(Horari: 17:00-19:00 hores)

L’estudiantat del Grau en Dret i l’estudiantat de secundària que participa en el taller desenvoluparan un joc col·laboratiu amb grups mixtos (secundària i Dret) on es plantejaran unes sèrie qüestions i reptes concrets a cada grup. Entre altres, hauran de construir indicadors per mesurar l’assoliment de la meta (igualtat de gènere) tant a nivell privat (p.ex. empreses privades) com a públic (p.ex. Parlaments)

Enllaç a la Sessió

Materials

Igualtat de Gènere