Els objectius de desenvolupament sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser adoptats al setembre de 2015 pels 193 Estats membres de les Nacions Unides. Aquests objectius constitueixen un pla d’acció per a assegurar la pau, protegir el planeta i aconseguir la prosperitat per a totes les persones, sense distinció.

L’ambició de l’agenda marcada és transformar les nostres societats, eradicant la pobresa i assegurant una transició justa cap a un desenvolupament sostenible d’aquí a l’any 2030. És per això que aquests objectius també es coneixen com Agenda 2030.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET)  vol contribuir a la promoció dels ODS a través dels objectius de formació propis de les titulacions de Grau i dobles titulacions de Grau de l’àmbit jurídic, econòmic i turístic organitzant unes activitats de formació i informació adreçades a l’estudiantat de secundària amb la participació de professorat i estudiantat de la FDET.

Els Objectius

Titulacions de l'àmbit jurídic

La igualtat de gènere no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Titulacions de l'àmbit econòmic

Un creixement econòmic inclusiu i sostingut pot impulsar el progrés, crear ocupacions decents per a tots i millorar els estàndards de vida.

Titulacions de l'àmbit turístic

El consum i la producció mundials depenen de l'ús del medi ambient natural i dels recursos d'una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.