3a Sessió

Celebració d’un concurs entre els diferents centres de secundària de Lleida, que formaran equips, on hi haurà diferents fases amb proves de diferent tipologia (per exemple, debat amb diferents rols assignats, la bomba, etc.). En aquest taller final hi participaran els estudiants del Grau de Turisme que voluntàriament acceptin formar-ne part. Enllaç a la Sessió

2a Sessió

El professorat presenta els continguts del taller. Enllaç a la Sessió

1a Sessió

El professorat presenta els continguts del taller. Enllaç a la Sessió